Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 7
Сторінка батьків

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ  

 

 

Важливе місце в роботі ДНЗ відводиться

роботі з родиною. 

Пріоритетними напрямками у роботі з батьками є:

  • активна участь в заходах ДНЗ;

  • розуміння питання ннавчально-виховної діяльності в ДНЗ;

  • співпраця у створенні належних умов життєдіяльності дітей;

  • підвищення психологічної і педагогічної компонентності вихователів.

Щоб наша співпраця з батьками була плідною, ми дотримуємось таких правил успішності у спілкуванні з батьками:

-заохочення батьків до участі в спільній роботі з дитиною і педагогом;

-щирий інтерес до батьків;

-особистий підхід до проблем сімейного виховання;

-уміння вислуховувати батьків.

Але найголовніше правило - це любити дітей, тоді з батьками легко спілкуватися.

Ведеться робота у трьох формах:

 -індивідуальні;

 -колективні;

 -наочно-інформаційні.

Батьки беруть участь в житті нашого дошкільного закладу, відвідують заняття, ранки, є нашими спонсорами.

Для батьків проводяться два рази на рік загальні батьківські збори і один раз - групові.

Два рази на рік - день відкритих дверей.

Проводять вихователі також консультації.

Цікаво організувала роботу батьківського всеобучу Галина Степанівна.

Залучаються батьки до активної участі в заходах, що проводяться в ДНЗ:

 це змагання « Мама, тато, я - спортивна сім’я».   

 

Правила для батьків

 

 

 Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

2. Права батьків.

 

2.1 Батьки мають право:

вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

на пільги на харчування; 

вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;

на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;

приймати участь у заходах дошкільного закладу;

брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 

 

3.Обов’язки батьків.

 

3.1.Батьки зобов’язані:

- виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

- постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 

- виконувати режим дня дошкільного закладу; 

- приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями; 

- батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 

- стежити за реальним станом здоров’я дитини; 

- не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 

- не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 

- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 

- приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 

- діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;

- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам; 

- не забирати дітей в нетверезому стані; 

- дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей; 

- своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад; 

- відвідувати батьківські збори; 

- виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей; 

- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.