Личаківський район м. Львова. ДНЗ № 7
Правила прийому

Оформлення дитини у ДНЗ №7

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків.

Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад.

У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року

(при наявності місць) на підставі таких документів:

       1) заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

      2) медичної картки про стан здоров’я дитини(ф-026);

   3) довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (довідка видається  на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями)(ф-063);

       4) свідоцтва про народження(копія залишається в садочку);

   5)  для  прийому дітей до групи компенсуючого типу (наприклад, логопедичної) додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

Наразі, згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, його фізичний розвиток. Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. Особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об’єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. N 48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України N 434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу.

За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, може бути здійснено прийом дошкільника до дитячого садка.